Ardrethi busnes

Cyfraniad ydi’r ardrethi annomestig cenedlaethol, sy’n adnabyddus yn gyffredin fel Ardrethi Busnes, a wneir gan fusnesau tuag at gost gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.

Services and information

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch

Gwybodaeth am y Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch i fusnesau, gan gynnwys pwy sy’n gymwys a sut i ymgeisio.

Disgowntiau ac eithriadau ardrethi busnes

Sut allwch chi gael disgownt ar eich ardrethi, gan gynnwys gwybodaeth am y Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch.

Talu ardrethi busnes

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

Am ardrethi busnes

Sut mae ardrethi busnes yn gweithio.

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif ardrethi busnes

Logio mewn neu gofrestru i wirio balans eich cyfrif ar-lein a mwy.

Rhowch wybod i ni o newid mewn ardrethi busnes

Pwy ddylai dalu, sut i gofrestru a rhoi gwybod i ni o newidiadau eraill.

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Apelio ardrethi busnes

Gwybodaeth ar yr hyn y gallwch ei wneud os byddwch yn anghytuno â mater ardrethi busnes.

Asiantau Gorfodi (beilïaid)

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am Asiantau Gorfodi.

Ardal Gwella Busnes (AGB)

Gwybodaeth am Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Problemau’n talu trethi

Os ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.