Rhowch wybod i ni o unrhyw newid

Pwy fydd yn talu ardrethi busnes?

Mae deiliad busnes yn gyfrifol am dalu ardrethi busnes ac os ydi eiddo’n wag, bydd yn rhaid i’r person sydd â hawl meddiant (prydleswr, perchennog, gweinyddwr neu weithredwr) dalu’r dreth eiddo gwag. 

Sut i gofrestru a newidiadau eraill

Gallwch gofrestru neu ddweud wrthon ni am unrhyw newid drwy gysylltu â ni arlein, cofiwch ddefnyddio union ddyddiadau a chyfeiriadau. Mewn rhai achosion mae’n bosib y gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol.