Gwerthu i'r Cyngor

Darganfod sut i werthu i ni.

Services and information

Strategaeth Gaffael a Rheolau Sir Ddinbych

Darllenwch ein strategaeth gaffael a'n rheolau.

Cofrestrwch er mwyn cyflenwi i’r Cyngor

Darganfyddwch sut i gofrestru a chyflenwi i ni.

Cyfleoedd cyfredol

Darganfod mwy am gyfleoedd tendro sydd ar gael.

Sut i werthu i’r Cyngor

Darganfod sut i werthu i ni.

Telerau ac amodau

Telerau ac amodau ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau.