Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Gwybodaeth ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl. 

Cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol Y Rhyl: Cais cynllunio

Mae'r cais cynllunio ar gyfer Cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol Y Rhyl, o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, wedi'i gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ac mae bellach ar gael i'w weld ar-lein. Cyfeirnod y cais yw 45/2022/0271.

Os oes gennych sylwadau sy'n ymwneud â'r cais cynllunio, dylid eu cyfeirio at Adran Gynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Gwybodaeth ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Galeri

Galeri o ddelweddau a grëwyd yn ystod camau cynnar y dylunio er mwyn helpu i ddeall sut y gallai'r dewis a ffefrir ar gyfer y cynllun edrych.

Golwg fideo

Fideo sy'n dangos gwahanol olygfeydd o'r Cynllun arfaethedig i Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Balfour Beatty logo Mott MacDonald logo Scape Engineering logo Welsh Government logo