Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Gwybodaeth ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl. 

Newyddion: Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer prosiectau Amddiffyn yr Arfordir

Bydd y cynlluniau amddiffyn yr arfordir yn rhoi amddiffyniad digonol i’r ddwy dref rhag codiad yn lefel y môr a stormydd a achosir gan newid hinsawdd.

Services and information

Ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Gwybodaeth ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Galeri

Galeri o ddelweddau a grëwyd yn ystod camau cynnar y dylunio er mwyn helpu i ddeall sut y gallai'r dewis a ffefrir ar gyfer y cynllun edrych.

Golwg fideo

Fideo sy'n dangos gwahanol olygfeydd o'r Cynllun arfaethedig i Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Balfour Beatty logo Mott MacDonald logo Scape Engineering logo Welsh Government logo