Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Adfywio promenâd y Rhyl

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yw gwella ardal promenâd poblogaidd y Rhyl er mwyn cyd-fynd â gwaith adfywio parhaus y Rhyl yn ogystal â’r gwaith amddiffyniad arfordirol miliynau o bunnoedd.

Mae gwaith yn cynnwys:

 • amnewid ac uwchraddio celfi stryd megis tynnu a newid:
  • biniau
  • meinciau a ffensys
  • goleuadau
  • rhwystrau mynediad
  • polion baneri
 • nifer o welliannau amgylcheddol megis:
  • paentio
  • arwynebu
  • tirlunio ac ardaloedd mannau agored
  • rhesymoli arwyddion a chelfi stryd eraill

Diweddariad y prosiect

Mawrth 2024

Mae’r gwaith i ailwampio’r pedwar o byllau’n dod ymlaen yn dda a dau ohonynt bellach wedi’u cwblhau.

Mae’r tywydd gwael wedi amharu rhywfaint ar y gwaith ond y nod yw cwblhau’r ddau o byllau sy’n weddill yn yr wythnosau nesaf.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro