Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Funded by UK Government logo

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn rhan o agenda Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £25.6 miliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025 yn Sir Ddinbych.

Services and information

Cefndir

Dysgu am gefndir y UKSPF.

Themâu

Gwybodaeth am themâu Sir Ddinbych a nodwyd fel rhan o Gynllun Buddsoddi UKSPF, gan gynnwys yr ymyraethau, allbynnau a chanlyniadau.

Prosiectau

Dysgu am y prosiectau UKSPF sydd wedi cael grantiau gan ddyraniad y sir o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Diweddariadau

Gweld y newyddion diweddaraf am UKSPF.

Prosbectws (gwefan allanol)

Prosbectws a dogfennau ategol Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Cam 1: cyflwyno cais prosiect amlinellol

Gweld gwybodaeth am beth oedd cam 1 y broses ymgeisio.

Uchelgais Gogledd Cymru (gwefan allanol)

Diweddariadau rhanbarthol y Gronfa Ffyniant Gyffredin ar gyfer Gogledd Cymru.

Lluosi yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon (gwefan allanol)

Mae Lluosi yn rhaglen sy’n helpu oedolion ar draws y DU, drwy wella eu sgiliau rhifedd drwy diwtora personol am ddim, hyfforddiant digidol a chyrsiau hyblyg.

Powered by Levelling Up logo