Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF)

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Gwybodaeth am brosiectau'r Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU sydd wedi llwyddo i gael grantiau o ddyraniad y sir o arian Y Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Mae’r prosiectau llwyddiannus wedi’u dewis yn seiliedig ar eu dyheadau i gyflawni nifer o ymyriadau allweddol sydd wedi’u categoreiddio’n themâu canlynol:


Ffyniannus: Gwelliannau i Ganol y Dref a Thwristiaeth

Y prosiectau ar gyfer y thema hon yw:

Darganfod mwy am thema 'Ffyniannus: Gwelliannau i Ganol y Dref a Thwristiaeth'

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Ffyniannus: Cefnogaeth Busnes Ar draws y Sir

Y prosiectau ar gyfer y thema hon yw:

Darganfod mwy am thema 'Ffyniannus: Cefnogaeth Busnes Ar draws y Sir'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Iachach, Hapusach, Gofalgar: Meithrin Gallu Cymunedol

Y prosiect ar gyfer y thema hon yw Cronfa Allweddol Gallu Cymuned.

Darganfod mwy am thema 'Iachach, Hapusach, Gofalgar: Meithrin Gallu Cymunedol'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd

Y prosiectau ar gyfer y thema hon yw:

Darganfod mwy am thema 'Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Gwell Cysylltiedig: Cynhwysiant Digidol

Y prosiect ar gyfer y thema hon yw cynyddu lefelau cynhwysiant digidol a sgiliau digidol sylfaenol ar draws Sir Ddinbych.

Darganfod mwy am thema 'Gwell Cysylltiedig: Cynhwysiant Digidol'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Tecach, Diogel a Mwy Cyfartal: Diogelwch Cymunedol

Y prosiectau ar gyfer y thema hon yw:

Darganfod mwy am thema 'Tecach, Diogel a Mwy Cyfartal: Diogelwch Cymunedol'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Gwyrddach: Seilwaith Cymunedol

Y prosiectau ar gyfer y thema hon yw:

Darganfod mwy am thema 'Gwyrddach: Seilwaith Cymunedol'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Dysgu a Thyfu: Pobl a Sgiliau

Y prosiectau ar gyfer y thema hon yw:

Darganfod mwy am thema 'Dysgu a Thyfu: Pobl a Sgiliau'

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Lluosi

Y prosiect ar gyfer y thema hon yw Rhifedd am Oes.

Darganfod mwy am thema 'Lluosi'

Yn ôl i'r rhestr themâu.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro