Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Cynllun Gwella Eiddo Canol y Dref

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn targedu eiddo gwag, blêr neu eiddo na ddefnyddir digon arnynt yng nghanol trefi er mwyn:

  • dechrau gwelliannau i harddwch yr ardal
  • ysgogi buddsoddiad
  • cynyddu cyfleoedd gwaith
  • gwella bywiogrwydd canol trefi Sir Ddinbych

Bydd hyn yn cael ei ddarparu drwy raglen grant sy’n agored i berchnogion a deiliaid eiddo masnachol yng Nghanol Tref er mwyn ariannu gwelliannau i ymddangosiad a hyfywedd adeiladau. Bydd y gwaith yn cael ei yrru trwy recriwtio dau Swyddog Gwella Lleoedd dynodedig a fydd yn bresenoldeb rhagweithiol yn y gymuned.

Diweddariad y prosiect

Mawrth 2024

Gwahoddwyd perchnogion/deiliaid eiddo masnachol i fynegi diddordeb mewn gweithredu prosiect i wella eu heiddo a chafwyd ymateb brwdfrydig i’r cynllun grantiau ymhob un o’r wyth ardal canol tref/dinas sy’n gymwys yn y sir.

Penodwyd dau o Swyddogion Gwella i gynorthwyo perchnogion/deiliaid eiddo masnachol i wella eu heiddo gyda’r nod o greu gwell lleoedd yn y trefi a’r ddinas i bobl siopa, ymweld a phreswylio.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro