Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Rhifedd am Oes

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Grŵp Llandrillo Menai

Trosolwg o’r prosiect

Grŵp Llandrillo Menai will work with the local authorities within its catchment area (Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire), to promote adult numeracy in a wide range of community and work-based locations to support the population of those counties to improve their numeracy skills in a context that they can relate to.

Grŵp Llandrillo Menai propose that in addition to community provision, one to one provision and support is offered on a local level that will enable a blended approach to be adopted where individuals can access face to face drop-in sessions along with planned support and teaching sessions in various community locations across counties.

Diweddariadau prosiect

Mawrth 2024

Trwy gydol mis Ionawr cynhaliodd y prosiect Multiply gyrsiau mewn cydweithrediad â sefydliadau lleol a pharhau i gefnogi dysgwyr unigol. Gweithiodd y tîm gyda Dyfodol Disglair y Rhyl i ddarparu dau gwrs cyllidebu ar gyfer preswylwyr lleol sy’n defnyddio eu canolfan gymunedol. Roedd y sesiwn yn cynnwys testunau megis creu cyllideb, sut i arbed arian ac arferion gorau cyffredinol wrth reoli arian.

Mae gan y prosiect chwe chwrs arall wedi’u harchebu gyda sefydliadau lleol ym mis Chwefror ac edrychwn ymlaen at barhau i helpu gwella sgiliau rhifedd oedolion ar draws y sir.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro