Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Llwybrau

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd prosiect Llwybrau yn darparu cymorth i tua 420 o bobl ifanc bob blwyddyn academaidd yn Sir Ddinbych, i leihau'r risg o ymddieithrio oddi wrth addysg, darparu cymorth i ailymgysylltu ag addysg, neu i symud i waith neu hyfforddiant ar ddiwedd blwyddyn 11. Y prif nod yw mynd i’r afael ag un o’r pethau sy’n achosi tlodi hirdymor.

Mae Llwybrau yn cynnig dwy brif elfen i gefnogi pobl ifanc ddiamddiffyn:

  • Swyddogion Ymgysylltu Addysg
  • Cwnselwyr, a fydd yn cynnig gwasanaethau ychwanegol i dargedu iechyd meddwl, yn enwedig ymysg bechgyn

Diweddariad y prosiect

Mawrth 2024

Soniwyd am rywfaint o weithgarwch y prosiectau Llwybrau’n ddiweddar mewn datganiadau i’r wasg gan Gyngor Sir Ddinbych. Darllenwch fwy:

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro