Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Cyfleoedd Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Uchelgais Gogledd Cymru

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect yw bod pobl, busnesau a chymunedau ledled gogledd Cymru’n elwa i’r eithaf ar y buddion a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil y buddsoddiadau sy’n gysylltiedig â’r Weledigaeth Twf, gan gynnwys Bargen Dwf Gogledd Cymru.

Mae’r prosiect yn dilyn Prosiect Galluogi’r Weledigaeth Twf a ariannwyd drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop a’i nod yw sefydlu adnodd rhanbarthol yn sail ar gyfer cyflawni’r Weledigaeth Twf ar gyfer gogledd Cymru. Canolbwyntir ar bump o ffrydiau gwaith allweddol:

  • cydweithio rhanbarthol
  • sgiliau
  • digidol
  • ynni a sero net
  • buddion a gwerth cymdeithasol

Bydd y prosiect yn cynnal amryw weithgareddau a chynlluniau er mwyn sicrhau y manteisir i’r eithaf ar gyfleoedd fel hyn a bod cymunedau ledled y rhanbarth yn gweld y buddion.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro