Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Strategaeth Rheoli Cyrchfan a Thwristiaid; Adnoddau Ychwanegol at yr Haf

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn darparu mwy o adnoddau glanhau amgylcheddol a chynnal a chadw tir i ymdopi â’r niferoedd ychwanegol o ymwelwyr a chwsmeriaid yn y sir yn ystod haf 2023/24.

Diweddariad y prosiect

Mawrth 2024

Cafwyd llwyddiant wrth recriwtio staff ar gyfer tymor 2023/24 a bydd y prosiect yn recriwtio staff ar gyfer tymor 2024/25 cyn bo hir.

Cyflogwyd gweithwyr asiantaeth dros wyliau’r Pasg a bydd y nifer yn cynyddu’n raddol rhwng rŵan a’r haf, fel y digwyddodd y llynedd.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro