Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol

Pob blwyddyn mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn llunio adroddiad sy’n edrych ar ba mor effeithiol rydym ni wedi diwallu anghenion ein cymunedau yn ystod y flwyddyn. Mae’r adroddiad hefyd yn egluro ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Er bod Sir Ddinbych yn sir gymharol fach, mae sawl her ddifrifol yn wynebu’r gwasanaethau cymdeithasol; fel poblogaeth sy’n heneiddio, ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, a chymunedau amrywiol. Mae’r adroddiad blynyddol yn dweud wrthoch chi sut ydym ni’n ymateb i’r her.

Adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2022 i 2023 (PDF, 1.8MB)

Adroddiadau blaenorol

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol 2021-22

Adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2021 i 2022 (PDF, 1.73MB)

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol 2020-21

Adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2020 i 2021 (PDF. 2.34MB)

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol 2019-20

Adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019 i 2020 (PDF, 580KB)

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol 2018-19

Adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018 i 2019 (PDF, 1.36MB)

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol 2017-18

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Adroddiad Blynyddol 2017 i 2018 (PDF, 1.72MB)

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol 2016-17

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol 2015-16

Gwasanaethau Cymdeithasol Adroddiad Blynyddol 2015-16 (PDF, 396KB)

Arolygiaeth Gofal Cymru

Rydym hefyd yn cael ein gwerthuso bob blwyddyn gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).  Maen nhw'n cynhyrchu adroddiad gwerthuso blynyddol sy'n gosod allan y cynnydd a wnaed gennym, a lle mae lle i wella.