Etholiadau Senedd Cymru

Mae Senedd Cymru yn cynrychioli holl bobl Cymru. Mae 60 aelod yn y Senedd (AS) yn cynrychioli 40 o etholaethau a 5 rhanbarth ar draws Cymru. Mae AS yn rhannu eu hamser rhwng gwaith yn Senedd Cymru yng Nghaerdydd a gwaith lleol yn yr ardal maent yn ei chynrychioli.

Mae gan Sir Ddinbych 3 AS, ar gyfer Dyffryn Clwyd, De Clwyd a Gorllewin Clwyd. Mae 4 Aelod Rhanbarthol hefyd ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Gogledd Cymru, sy’n cael eu hethol i gynrychioli Gogledd Cymru gyfan. Cynhelir etholiadau Senedd Cymru bob 5 mlynedd.

Dod o hyd i Aelod o’r Senedd

Canlyniadau Etholiad

Canlyniadau Etholiad: Etholiad Senedd Cymru