Etholiadau Senedd Cymru

Mae Senedd Cymru yn cynrychioli holl bobl Cymru. Mae 60 aelod yn y Senedd (AS) yn cynrychioli 40 o etholaethau a 5 rhanbarth ar draws Cymru. Mae AS yn rhannu eu hamser rhwng gwaith yn Senedd Cymru yng Nghaerdydd a gwaith lleol yn yr ardal maent yn ei chynrychioli.

Mae gan Sir Ddinbych 3 AS, ar gyfer Dyffryn Clwyd, De Clwyd a Gorllewin Clwyd. Mae 4 Aelod Rhanbarthol hefyd ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Gogledd Cymru, sy’n cael eu hethol i gynrychioli Gogledd Cymru gyfan.

Dod o hyd i Aelod o'r Senedd

Pryd mae Etholiadau'r Senedd?

Cynhelir etholiadau Senedd Cymru bob 5 mlynedd.

Etholiadau Senedd 2021

Cynhaliwyd etholiad y Senedd ddydd Iau 6 Mai 2021

Dyddiadau pwysig

Mae'r  terfyn amser enwebiadau i sefyll fel ymgeisydd mewn unrhyw Etholaeth neu Ranbarth Senedd yn cau am 5pm ddydd Iau, 8 Ebrill 2021.

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yw 19 Ebrill 2021. 

Cofrestru i bleidleisio (gwefan allanol)

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post yw 5pm 20 Ebrill 2021.

Pleidleisio drwy'r post (gwefan allanol)

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy yw 5pm 27 Ebrill 2021.

Pleidleisio drwy ddirprwy (gwefan allanol)

Dyffryn Clwyd

Gweld canlyniadau Dyffryn Clwyd yn etholiad Senedd Cymru

Etholaeth Gorllewin Clwyd

Ewch i conwy.gov.uk i weld canlyniadau Gorllewin Clwyd yn etholiad Senedd Cymru

De Clwyd

Ewch i wrexham.gov.uk i weld canlyniadau De Clwyd yn etholiad Senedd Cymru ar gyfer 

Datganiad Ynghylch y Personau a Enwebwyd a Hysbysiad Etholiad: Senedd Cymru ar gyfer etholaeth De Clwyd (PDF, 97KB) (gwefan allanol)

Rhybudd Etholiad: De Clwyd (PDF, 96KB) (gwefan allanol)

Rhanbarth etholiadol Gogledd Cymru

Ewch i siryfflint.gov.uk i weld canlyniadau Gorllewin Clwyd yn etholiad Senedd Cymru

Datganiad am yr ymgeiswyr unigol a enwebwyd a’r pleidiau gwleidyddol cofrestredig sydd wedi cyflwyno rhestr plaid (PDF, 215KB) (gwefan allanol)

Hysbysiad o Etholiad: Etholiad  Senedd Cymru - Rhanbarth Etholiadol Gogledd Cymru (PDF, 209KB) (gwefan allanol)

Pleidleisio

I bleidleisio mewn etholiad Senedd mae’n rhaid i chi fod:

  • wedi cofrestru i bleidleisio
  • yn 16 oed neu drosodd ar ddiwrnod y pleidleisio
  • Dinesydd Prydeinig, dinesydd Gwyddelig, y Gymanwlad, yr Undeb Ewropeaidd neu ddinesydd tramor sydd â'r caniatâd i ddod i mewn neu i aros yn y DU, neu nad oes angen absenoldeb o'r fath arnynt.
  • ddim yn destun unrhyw anghymhwysedd cyfreithiol i bleidleisio