Etholiadau Senedd Cymru

Mae Senedd Cymru yn cynrychioli holl bobl Cymru. Mae 60 aelod yn y Senedd (AS) yn cynrychioli 40 o etholaethau a 5 rhanbarth ar draws Cymru. Mae AS yn rhannu eu hamser rhwng gwaith yn Senedd Cymru yng Nghaerdydd a gwaith lleol yn yr ardal maent yn ei chynrychioli.

Mae gan Sir Ddinbych 3 AS, ar gyfer Dyffryn Clwyd, De Clwyd a Gorllewin Clwyd. Mae 4 Aelod Rhanbarthol hefyd ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Gogledd Cymru, sy’n cael eu hethol i gynrychioli Gogledd Cymru gyfan.

Dod o hyd i Aelod o'r Senedd

Pryd mae Etholiadau'r Senedd?

Cynhelir etholiadau Senedd Cymru bob 5 mlynedd.

Etholiadau Senedd 2021

Cynhaliwyd etholiad y Senedd ddydd Iau 6 Mai 2021

Dyffryn Clwyd

Gweld canlyniadau Dyffryn Clwyd yn etholiad Senedd Cymru

Etholaeth Gorllewin Clwyd

Ewch i conwy.gov.uk i weld canlyniadau Gorllewin Clwyd yn etholiad Senedd Cymru

De Clwyd

Ewch i wrexham.gov.uk i weld canlyniadau De Clwyd yn etholiad Senedd Cymru ar gyfer 

Rhanbarth etholiadol Gogledd Cymru

Ewch i siryfflint.gov.uk i weld canlyniadau Gorllewin Clwyd yn etholiad Senedd Cymru