Polisi Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio

Mae’r ddogfen Polisi a Threfnau Corfforaethol hon wedi’i llunio i’w defnyddio gan Weithwyr Cyngor Sir Ddinbych ac unrhyw gontractwyr perthnasol sy’n cael eu defnyddio gan y Cyngor. Bydd amod yn holl gontractau perthnasol y Cyngor fod unrhyw Gontractwr sy’n gweithredu ar ran y Cyngor i gydymffurfio â’r polisi hwn. Rhaid i’r holl Swyddogion ddilyn y darpariaethau sydd ynddo, lle bônt yn gymwys. Hefyd, rhaid i bob gweithiwr ddefnyddio’r Ffurflenni Awdurdodi sydd ar gael ar wefan y Swyddfa Gartref i ddibenion awdurdodi a’r ffurflenni hynny’n unig.

Polisi Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (PDF, 829KB)