Strategaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Ddigartrefedd 2018-2022

Mae strategaeth digartrefedd yn strategaeth ar gyfer cyflawni'r amcanion a ganlyn yn ardal yr awdurdod tai lleol:

  • atal digartrefedd
  • sicrhau bod llety addas yn neu y bydd ar gael i bobl sydd yn neu a allai fod yn ddigartref
  • sicrhau bod cefnogaeth foddhaol ar gael i bobl sydd yn neu a allai fynd yn ddigartref

Strategaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Ddigartrefedd 2018-2020 (PDF, 550KB)

Rhowch adborth ar Strategaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Ddigartrefedd 2018-2022 (gwefan allanol).