Strategaeth Hamdden

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i wella ansawdd bywyd pobl sy'n byw a gweithio yn ein hardal.

Rydym yn cydnabod potensial cymryd rhan mewn gweithgareddau Diwylliannol a Hamdden ar ddylanwadu ar ansawdd bywyd i bawb, ac rydym yn ystyried bod datblygu a gweithredu'r strategaeth hon yn ddull o annog a galluogi mwy o bobl i gymryd rhan.

Strategaeth Hamdden (PDF, 3MB)