Strategaeth iaith Gymraeg 2017 i 2022

Mae’r Strategaeth hon yn amlinellu’r dull gweithredu arfaethedig o hyrwyddo'r iaith Gymraeg a hwyluso'r defnydd ohoni o fewn y sir.

Strategaeth iaith Gymraeg 2017 i 2022 (PDF, 2.33MB)