Strategaeth iaith Gymraeg 2023 i 2028

Mae’r Strategaeth hon yn amlinellu’r dull gweithredu arfaethedig o hyrwyddo'r iaith Gymraeg a hwyluso'r defnydd ohoni o fewn y sir.

Strategaeth iaith Gymraeg 2023 i 2028 (PDF, 805KB)