Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad Gogledd Cymru

Mae Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad Gogledd Cymru (2022) ar gael ar wefan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Mae’n cynnwys gwybodaeth am argaeledd gofal a chefnogaeth ar draws y rhanbarth ac yn argymell ffyrdd o wneud yn siŵr bod digon o gefnogaeth ar gael yn y dyfodol.

Gweler Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad Gogledd Cymru ar y Wefan Cydweithio Rhanbarthol (gwefan allanol)

Gwasanaethau eraill a allai fod o gymorth

I wybod pa wasanaethau sydd ar gael i ateb yr anghenion a nodir yn yr adroddiad, ewch i wefan Dewis Cymru (gwefan allanol).

Cysylltwch â ni 

Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru: