Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru

Lawrlwythwch gopi o’r adroddiad asesiad poblogaeth llawn, fersiynau gwahanol a gwybodaeth gefndir.

Cysylltwch â ni am fformatau hygyrch eraill, fel print mawr, Braille, Iaith Arwyddion Prydain ac mae ieithoedd eraill.

Gwasanaethau eraill a allai fod o gymorth

I wybod pa wasanaethau sydd ar gael i ateb yr anghenion a nodir yn yr asesiad poblogaeth, ewch i wefan Dewis Cymru.

Cysylltwch â ni 

Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru: