Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru

Ydych chi'n defnyddio neu ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth yng Ngogledd Cymru? Fe hoffem ni gael gwybod eich barn chi am y gofal a'r cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd, a sut y gellid ei wella.

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru (gwefan allanol).

Lawrlwythwch gopi o’r adroddiad asesiad poblogaeth llawn, fersiynau gwahanol a gwybodaeth gefndir.

Cysylltwch â ni am fformatau hygyrch eraill, fel print mawr, Braille, Iaith Arwyddion Prydain ac mae ieithoedd eraill.

Gwasanaethau eraill a allai fod o gymorth

I wybod pa wasanaethau sydd ar gael i ateb yr anghenion a nodir yn yr asesiad poblogaeth, ewch i wefan Dewis Cymru.

Cysylltwch â ni 

Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru: