Hyfforddiant GGD: Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Bydd y cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle yn darparu’r wybodaeth a’r cymhwysedd ymarferol sydd eu hangen i ddelio ag amrywiaeth o sefyllfaoedd Cymorth Cyntaf Pediatrig.  Byddwch chi’n cael dwy dystysgrif cymhwyster wrth fynychu’r cwrs hwn.

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd?

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd Nghanolfan y Dderwen ar:

 • Dydd Mawrth 12 a Dydd Iau 14 Hydref 2021, o 6.15pm tan 9.15pm
 • Dydd Sadwrn 13 Tachwedd 2021, o 9:30am tan 3:30pm
 • Dydd Mawrth 7 a Dydd Iau 9 Rhagfyr 2021, o 6.15pm tan 9.15pm
 • Dydd Sadwrn 15 Ionawr 2022, o 9:30am tan 3:30pm
 • Dydd Mawrth 8 a Dydd Iau 10 Chwefror, o 6.15pm tan 9.15pm
 • Dydd Sadwrn 12 Mawrth 2022, o 9:30am tan 3:30pm

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pob darparwr gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych sydd wedi cofrestru, neu sydd yn cofrestru, gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (gwefan allanol).

Rhaid i'r lleoliad hefyd fod wedi'i gofrestru gyda Dewis.Cymru (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Codir tâl o £35 y pen i fynychu’r cwrs hwn a bydd angen i bob unigolyn sydd am fynychu lenwi’r ffurflen gais ar-lein i gadw lle.

Ar ôl derbyn cais am archeb, byddwn yn anfon anfoneb at y darparwr gofal plant y mae'n rhaid ei thalu cyn mynychu'r cwrs. 

Ffurflen gais ar-lein i gadw lle ar gyfer cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Parcio

Mae modd parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Meysydd parcio’r Cyngor

Dod o hyd i faes parcio’r cyngor

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae gan Ganolfan y Dderwen:

 • Doiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Dolen clyw
 • Lifft
 • Drysau awtomatig
 • Mynediad ar rampiau/mynediad ar lefel

Rhagor o wybodaeth

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu gan Groundwork North Wales (gwefan allanol).

Canslo Archeb

Os ydych angen canslo archeb yna rhaid canslo eich lle o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i’r cwrs gael ei gynnal. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu os na fyddwch yn canslo eich archeb mewn da bryd

Canslo archeb ar-lein

Manylion lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru

Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru manylion eich lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru.

Darganfod sut i ddiweddaru’ch manylion ar Dewis Cymru