Hyfforddiant Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD)

Mae'r holl hyfforddiant a ddarparwn yn orfodol i gynnal y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gweithlu gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych. Mae'r holl hyfforddiant yn adlewyrchu'r polisi, y ddeddfwriaeth a'r arferion gorau diweddaraf. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gadw'r gost i isafswm.

Byddwn yn ychwanegu mwy o gyrsiau hyfforddi i'r dudalen hon cyn gynted â phosibl. Gwiriwch yn rheolaidd am ddiweddariadau.

Services and information

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Gwybodaeth am y cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle gan gynnwys sut i archebu lle.

Diogelwch Bwyd Lefel 2 (sesiwn grŵp ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2 gan gynnwys sut i archebu lle.

Diogelu Lefel 3 (sesiwn grŵp ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2 gan gynnwys sut i archebu lle.