Hyfforddiant Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD)

Mae'r holl hyfforddiant a ddarparwn yn orfodol i gynnal y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gweithlu gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych. Mae'r holl hyfforddiant yn adlewyrchu'r polisi, y ddeddfwriaeth a'r arferion gorau diweddaraf. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gadw'r gost i isafswm.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Gwybodaeth am y cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle gan gynnwys sut i archebu lle.

Cymorth Cyntaf Pediatrig (cwrs 12 awr)

Gwybodaeth am y hyfforddiant Cymorth Cyntaf Pediatrig (cwrs 12 awr) gan gynnwys sut i archebu lle.

Diogelu Grŵp B

Gwybodaeth am y cwrs Diogelwch Diogelu Grŵp B gan gynnwys sut i archebu lle.

Lefel 2 Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle i Ymarferwyr Gofal Plant (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Lefel 2 Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle i Ymarferwyr Gofal Plant gan gynnwys sut i archebu lle.

Diogelu Uwch i Arweinwyr Diogelu Dynodedig, Grŵp C

Gwybodaeth am y cwrs Diogelu Uwch i Arweinwyr Diogelu Dynodedig, Grŵp C.

Lefel 2 Hylendid Bwyd (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Lefel 2 Hylendid Bwyd gan gynnwys sut i archebu lle.

Amddiffyn Plant (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Amddiffyn Plant gan gynnwys sut i archebu lle.

Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Alergedd (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Alergedd gan gynnwys sut i archebu lle.

Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Faeth (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Faeth gan gynnwys sut i archebu lle.