Hyfforddiant GGD: Diogelu Grŵp B

Mae’r cymhwyster Diogelu Grŵp B wedi’i ddylunio ar gyfer dysgwyr sy’n cael cyswllt â phlant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed yn eu hamgylchedd gwaith, yn cynnwys gwaith gwirfoddol. Mae’n hyrwyddo ymwybyddiaeth a sensitifrwydd tuag at ddiogelu gan alluogi dysgwyr i adnabod problemau ac mae’n pwysleisio’r cyfrifoldeb i sicrhau y caiff pryderon eu hadrodd ac y cymerir y camau priodol mewn ymateb iddynt.

Pryd a lle fydd y hyfforddiant yn digwydd?

Mae'r hyfforddiant Diogelu Grŵp B yn cael eu cynnal:

 

 • Dydd Mercher 7 a Dydd Iau 8 Chewfror 2024 o 6:15pm tan 8:15pm yng Nghanolfan y Dderwen (y Rhyl) - wedi archebu'n llawn
 • Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2024 o 9:30am tan 1:30pm yng Nghanolfan y Dderwen (y Rhyl) - wedi archebi yn llawn
 • Dydd Mawrth 19 a Dydd Mercher 20 Mawrth 2024 o 6:15pm tan 8:15pm yng Nghanolfan y Dderwen (y Rhyl) - wedi archebi yn llawn

Gwybodaeth am y lleoliad

Meithrinfa Ddydd Corwen

Gwybodaeth am y Lleoliad am Meithrinfa Ddydd Corwen

Cyfeiriad Meithrinfa Ddydd Corwen yw

Oddi ar Lon Werdd
Corwen
LL21 0DN

Parcio

Mae maes parcio yng Meithrinfa Ddydd Corwen.

Canolfan y Dderwen

Gwybodaeth am lleoliad am Nghanolfan y Dderwen

Cyfeiriad Canolfan y Dderwen yw

Fforddlas
Y Rhyl
LL18 2DY

Parcio

Mae maes parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae gan Ganolfan y Dderwen:

 • Doiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Dolen clyw
 • Lifft
 • Drysau awtomatig
 • Mynediad ar rampiau/mynediad ar lefel
Y Mill Childcare Centre (Rhuthun)

Gwybodaeth am lleoliad Y Mill Childcare Centre

Cyfeiriad Y Mill Childcare Centre yw

Lon Parcwr
Rhuthun
LL15 1BX

Parcio

Mae maes parcio yn Y Mill Childcare Centre.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae gan y Mill Childcare Centre:

 • Doiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad ar rampiau/mynediad ar lefel

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pob darparwr gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych sydd wedi cofrestru, neu sydd yn cofrestru, gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (gwefan allanol).

Rhaid i'r lleoliad hefyd fod wedi'i gofrestru gyda Dewis.Cymru (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i archebu'n llawn.

Rhagor o wybodaeth

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu gan Groundwork North Wales (gwefan allanol).

Canslo Archeb

Os ydych angen canslo archeb yna rhaid canslo eich lle o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i’r cwrs gael ei gynnal. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu os na fyddwch yn canslo eich archeb mewn da bryd. 

Canslo archeb ar-lein

Manylion lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru

Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru manylion eich lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru.

Darganfod sut i ddiweddaru’ch manylion ar Dewis Cymru