Bod yn ddarparwr gofal plant Dechrau’n Deg

Os ydych yn ddarparwr gofal plant, gallwch gofrestru’ch diddordeb mewn darparu gwasanaethau Dechrau’n Deg.

Rhaid i ddarparwyr gofal plant fod wedi cofrestru gyda Gofal Arolygiaeth Cymru i ddarparu menter Dechrau’n Deg.

Cofrestrwch eich diddordeb mewn darparu gwasanaethau Dechrau'n Deg

Gallwch gofrestru eich diddordeb ar-lein i ddarparu gwasanaethau Dechrau’n Deg.

Gallwch hefyd gofrestru eich diddordeb ar-lein i ddarparu Addysg Gynnar – 10 awr o addysg am ddim. 

Dysgwch fwy am Addysg Gynnar – 10 awr o addysg am ddim.

 

Cofrestrwch eich diddordeb mewn darparu gwasanaethau Dechrau'n Deg