Cyfle am Gyllid ar gyfer Seilwaith Digwyddiadau Cymunedol

Ni dderbynnir ceisiadau i’r gronfa hon mwyach.

Mae’r rhestr fer wedi’i llunio a dylai pob ymgeisydd gael gwybod am y dyfarniad erbyn diwedd Tachwedd 2021.