Cwrdd â’r tîm Ceidwaid Chwarae

Mae ein tîm Ceidwaid Chwarae yn hynod fedrus a phrofiadol ac wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd chwarae diogel i holl blant a phobl ifanc i ddatblygu iechyd a lles corfforol, meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol.

Cydlynydd Chwarae Cynhwysol

Mae'r Cydlynydd Chwarae Cynhwysol yn trefnu gweithgareddau chwarae i bob plentyn gael eu cynnal yn adeiladau'r cyngor, parciau, ysgolion a mannau agored yn Sir Ddinbych.

Mae'r Cydlynydd Chwarae Cynhwysol hefyd yn helpu i gynnal y gweithgareddau chwarae.

Jake

Jake

Mae gan Jake radd mewn Datblygu a Menter Chwaraeon ac mae wedi gweithio o fewn gwaith chwarae ers 2013.

Mae’n angerddol am ddarparu cyfleoedd chwarae i holl blant. 


Ceidwaid Chwarae Cynorthwyol

Mae Ceidwaid Chwarae yn hwyluso a hyrwyddo cyfleoedd chwarae, a chynnwys pob plentyn beth bynnag yw eu gallu.

Davi

Davi

 

DMae Davi wedi gweithio gyda phlant fel cymorthydd addysgu ac mae ganddo brofiad helaeth o gynnig cefnogaeth un i un yn ogystal â darparu cefnogaeth yn ystod gwyliau.

Mae’n unigolyn hynod frwdfrydig gyda brwdfrydedd gwirioneddol yn eu swydd a thuag at y plant mae’n gweithio gyda nhw.


Olly

Oliver

 

Cwblhaodd Olly ysgoloriaeth gyda Chlwb Pêl-droed Caer oedd yn cynnwys lefel 2 a 3 mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mae ganddo brofiad o hyfforddi pêl-droed i blant mae’n ei wneud yn wirfoddol mewn cymunedau lleol.

Mae’n angerddol iawn am bêl-droed a throsglwyddo’r sgiliau mae wedi eu dysgu.


Ryan

Ryan

 

Mae Ryan wedi gweithio gyda phlant fel cymhorthydd gofal plant a chymhorth addysgu.

Mae ganddo Ddiploma lefel 3 mewn Cefnogi a Darparu Chwaraeon Ysgol ac mae’n astudio Astudiaethau Plentyndod ar hyn o bryd.

Mae Ryan yn unigolyn cadarnhaol a bob amser yn annog plant i gyfrannu at weithgareddau chwarae.