Diwrnod Chwarae

Mae Diwrnod Chwarae yn ddiwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae, sy’n cael ei ddathlu bob blwyddyn ar draws y DU ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst.

Logo Diwrnod Chwarae

Y thema ar gyfer Diwrnod Chwarae eleni yw ‘Chwarae i bawb - datblygu cyfleoedd chwarae i’n plant i gyd’ sy’n anelu i amlygu bod chwarae i bawb.

I ddathlu Diwrnod Chwarae Cenedlaethol eleni, bydd ein tîm Ceidwaid Chwarae yn cynnal digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol ble gall plant a phobl ifanc gymryd rhan mewn:

  • adeiladu den
  • celf a chrefft
  • chwarae blêr
  • llithren ddŵr
  • cestyll neidio
  • sgiliau syrcas
  • sgiliau coedwig
  • gwneud bathodynnau
  • a llawer mwy

Dyddiad: Dydd Mercher 3 Awst 2022
Lleoliad: Caeau chwarae Ysgol Christchurch, wrth Ganolfan y Dderwen
Amser: O 11am tan 3pm

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer holl blant a phobl ifanc.

Sut i gymryd rhan

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ac nid ydych angen archebu lle i fynychu, gall plant a phobl ifanc gyrraedd ar y diwrnod a chymryd rhan.

Parcio

Mae maes parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Dod o hyd i faes parcio arall y cyngor.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae ein digwyddiad Diwrnod Chwarae ar gael i bawb.

Rhagor o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Diwrnod Chwarae (gwefan allanol)

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddiwrnod Chwarae arFacebook (gwefan allanol) a Twitter (gwefan allanol).