Harbwr y Rhyl: Parc Cychod

Os ydych yn dymuno storio eich cwch ar gyfer y gaeaf neu’n hirach i’w atgyweirio, mae Parc Cychod yr Harbwr yn cynnig gofodau sych i osod a chasglu eich cwch gan ddefnyddio ein codwr llithrfa 20 tunnell.

Harbwr y Rhyl: Codwr Llithrfa 20 Tunnell

Rydym hefyd yn cynnig casglu heb drelar, glanio / diogelu a symud cychod.

Parcio a Lansio

Mae'n pecyn 'Parcio a Lansio' yn cynnig storio cychod ar drelars am 12 mis, gyda gwasanaeth lansio ac adfer diderfyn gan ein tractor.

Harbwr y Rhyl: Slipffordd Lansio Parc

Yn ystod yr haf rydym yn gweithredu rhwng 08:00 - 20:00 (yn ddibynnol ar y llanw) ac mae mynediad ar gael 2.5 awr bob ochr i'r llanw uchel.

Pecyn Parcio a Lansio

Storio cychod ar drelars (6 metr a llai)
PreswylyddDi-breswyl
£800 (12 mis) £1015 (12 mis)
£520 (6 mis) £655 (6 mis)
Storio cychod ar drelars (Dros 6 metr hyd at 7.6 metr)
PreswylyddDi-breswyl
£1020 (12 mis) £1200 (12 mis)
£655 (6 mis) £780 (6 mis)

Storio cychod

Pris fesul metr fesul wythnos: Preswylydd - £3.30 Di Breswyl - £3.75

Storio trelars fesul wythnos: £15.00

Cychod ar drelars: £25.00 (hyd at 4 wythnos)

Iard Gychod

Cyfraddau Codi - fesul metr fesul ffordd: £22.50

Golchiad Sling - fesul metr: £29.25

Golchi gyda dŵr pwysedd uchel, baw arferol - fesul metr: £6.30

Golchi gyda dŵr pwysedd uchel, baw trwm - fesul metr: £8.80

Codi - tynnu hwylbren: £125.00 (cadarnheir y pris pan wneir cais)

Codi amrywiol fesul awr: £120.00

Glanio a Diogelu

Standiau Cychod - fesul stand fesul wythnos: £1.00

Crud 6 phwynt - fesul wythnos: £15.00

Cysylltu â ni

Swyddfa'r Harbwr
Lôn Trwyn Horton
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 5AX

Ffôn: 01824 708400

E-bost: rhyl.harbour@denbighshire.gov.uk