Harbwr y Rhyl

Mae Harbwr y Rhyl ar Arfordir ysblennydd Gogledd Cymru.

Services and information

Gwybodaeth am Harbwr y Rhyl

Mae Harbwr y Rhyl ar Arfordir ysblennydd Gogledd Cymru.

Ein gwasanaethau

Cyfleusterau iard gychod, 'Parcio a Lansio' a angorfeydd.

Pont y Ddraig

Beicio / Gerdded Pont y Ddraig.

Parc Cychod

'Parcio a Lansio', storio cychod, glanio a diogelu.

Cyngor Peilotage (cyngor cyffredinol i Longwyr)

Mynediad Llanw, cyrsiau a phellteroedd.

Angorfeydd

Ffioedd angori, tollau'r harbwr, cyfraddau ymwelwyr, trwyddedau lansio o'r llithrfa.

Marine Lake

Yn ddeuddeg o hectarau ac yn weddol gysgodol, mae'r Marine Lake yn berffaith ar gyfer dingis hwylio neu gaiacio.

Caffi Hwb Yr Harbwr (gwefan allanol)

Gwybodaeth am Gaffi Hyb yr Harbwr.