Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Diweddaraf am coronafeirws

Mae ein adeiladau llyfrgell ar gau yn ystod y cyfnod clo byr o Hydref 23

Gallwch chi archebu llyfrau trwy’r catalog arlein neu’r ffurflen Archebu a Chasglu ac fe wnawn ni gysylltu hefo chi i drefnu eu casglu neu danfon pan fydd caniatad i wneud hyn.

Mae’r holl lyfrau sydd gennych ar fenthyg yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell, archebu llyfrau a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd am ddim – cliciwch ar y botwm Catalog y Llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Os ydych angen cymorth gydag ymholiad Cyngor neu i wneud taliad, ffoniwch y Ganolfan Gyswllt ar 01824 706000.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Oriau cyswllt

  • Dydd Llun: 9.30am i 4.30pm
  • Dydd Mawrth: 9.30am i 4.30pm
  • Dydd Mercher: ar gau
  • Dydd Iau: 9.30am i 4.30pm
  • Dydd Gwener: 9.30am i 1.30pm
  • Dydd Sadwrn: ar gau

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Corwen
Neuadd Edeyrnion
Ffordd Llundain
Corwen
LL21 0DG

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 816313

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.