Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 10am i 1pm a 2pm i 5pm
 • Dydd Mawrth: 10am i 1pm a 2pm i 5pm
 • Dydd Mercher: 10am i 1pm
 • Dydd Iau: ar gau
 • Dydd Gwener: ar gau
 • Dydd Sadwrn: ar gau
 • Dydd Sul: ar gau

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Toiled hygyrch
 • Drws awtomatig a mynediad lefel (sylwer, nid oes lifft na mynediad ramp at Neuadd Gymunedol Edeyrnion ar y llawr cyntaf)

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Grŵp darllen Llyfrgell Corwen (cyfrwng Cymraeg): Dydd Mawrth 1af bob mis am 2pm tan 3:30pm
 • Pwynt siarad: dydd Mercher am 10am tan 12:30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor.

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Corwen
Neuadd Edeyrnion
Ffordd Llundain
Corwen
LL21 0DG

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01490 412378

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.