Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Diweddaraf am coronafeirws

Croeso nôl i’ch Llyfrgell a Siop Un Alwad lleol

Gallwch nawr alw heibio i'ch llyfrgell leol i ddewis, casglu a dychwelyd llyfrau, a defnyddio'r cyfrifiaduron, yn ystod yr oriau agor cyfredol.

Bydd angen i chi wneud apwyntiad i ddefnyddio’r Gofod Digidol Unigol neu astudio, a chael mynediad at wasanaethau’r Siop Un Alwad fel y gallwn sicrhau bod digon o le i gadw pawb yn ddiogel. Ffoniwch eich llyfrgell leol i wneud apwyntiad.

Os ydych angen cymorth y Siop Un Alwad gydag ymholiad Cyngor neu i wneud taliad, ffoniwch y llyfrgell gan sicrhau fod gennych yr holl fanylion, er mwyn i ni fedru delio gyda’ch ymholiad a threfnu apwyntiad os byddwch angen galw mewn.

Mae llyfrgelloedd yn llefydd diogel i ymweld gyda digon o le ar gyfer ymbellhau cymdeithasol, niferoedd cyfyngedig o bobl ar y tro, a glanweithydd dwylo ac offer ar gael.

Bydd ein gwasanaeth Archebu a Chasglu poblogaidd yn parhau os ydi hi’n well gennych chi i ni ddewis llyfrau i chi eu casglu neu cael eu danfon atoch. Mae ein Gwasanaeth Llyfrgell Cartref yn danfon llyfrau at unrhyw un sy’n methu dod i’w llyfrgell leol – cysylltwch i wybod mwy am y gwasanaeth hwn.

Dychwelwch eich llyfrau llyfrgell os gwelwch yn dda. Mae’r holl lyfrau sydd gennych ar fenthyg yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo – ond fe hoffem eu cael yn ôl er mwyn ail-lenwi ein silffoedd! Gallwch eu dychwelyd i’r llyfrgell.

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell, archebu llyfrau a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd am ddim – cliciwch ar y botwm Catalog y Llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Oriau agor cyfredol

  • Dydd Llun: 9.30am i 1pm, 2pm i 6pm
  • Dydd Mawrth: 9.30am i 1pm, 2pm i 5pm
  • Dydd Mercher: 9.30am i 1pm, 2pm i 5pm
  • Dydd Iau: ar gau
  • Dydd Gwener: 9.30am i 1pm, 2pm i 5pm
  • Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Dinbych
Sgwâr y Neuadd
Dinbych
LL16 3NU

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 816313

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.