Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Canolfannau Clyd (Croeso Cynnes gynt)

Mae pob un o’n llyfrgelloedd wedi cofrestru â’r prosiect Canolfannau Clyd (Croeso Cynnes gynt) yn ystod oriau agor arferol.

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am i 12.30pm, 1.30pm i 5pm
 • Dydd Mawrth: ar gau
 • Dydd Mercher: 9.30am i 12.30pm, 1.30pm i 5pm
 • Dydd Iau: 1:30pm i 5pm
 • Dydd Gwener: 9.30am i 12.30pm, 1.30pm i 5pm
 • Dydd Sadwrn: ar gau

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Pwynt Gwybodaeth i dwristiaid
 • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
 • Ofodau Digidol Unigol
 • Toiled hygyrch
 • Benthyca hunanwasanaeth, dychwelyd ac argraffu
 • Drws awtomatig a mynediad lefel

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Grŵp Darllen Happy Bookers: ail ddydd Llun pob mis am 7pm. Ffoniwch y Llyfrgell am fwy o wybodaeth am ymuno â’r grŵp hwn.
 • Gweu a Sgwrsio: dydd Mercher o 1:30pm tan 4:30pm
 • Gwirfoddolwyr Awdioleg (cymorth â chymhorthion clyw y GIG): pedwerydd dydd Gwener y mis o 10am tan 12pm (hanner dydd)
 • Bore Coffi Cymdeithasol: dydd Gwener o 9:30pm tan 12:30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

 • Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor
 • Ciosg taliadau arian hunanwasanaeth

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Rhuddlan
Coetiau Postol
Rhuddlan
LL18 2UE

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 590719

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf: Maes parcio Coetiau Postol

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.