Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9:30am i 12:30pm a 1:30pm i 5pm
 • Dydd Mawrth: ar gau
 • Dydd Mercher: 9:30am i 12:30pm a 1:30pm i 5pm
 • Dydd Iau: 1:30pm i 5pm
 • Dydd Gwener: 9:30am i 12:30pm a 1:30pm i 5pm
 • Dydd Sadwrn: ar gau
 • Dydd Sul: ar gau

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Pwynt Gwybodaeth i dwristiaid
 • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
 • Gofod Digidol Unigol
 • Toiled hygyrch
 • Benthyca hunanwasanaeth, dychwelyd ac argraffu
 • Drws awtomatig a mynediad lefel

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Grŵp Darllen Happy Bookers: ail ddydd Llun pob mis am 7pm. Ffoniwch y Llyfrgell am fwy o wybodaeth am ymuno â’r grŵp hwn.
 • Gweu a Sgwrsio: dydd Mercher o 1:30pm tan 4:30pm
 • Amser Rhigwm Dechrau Da: Dydd Iau 1:30pm (0 i 3 oed). Mae angen archebu’r sesiynau hyn ymlaen llaw. Gallwch archebu ar-lein ar wefan Dechrau Da (gwefan allanol).
 • Gwirfoddolwyr Awdioleg (cymorth â chymhorthion clyw y GIG): pedwerydd dydd Gwener y mis o 10am tan 12pm (hanner dydd)
 • Bore Coffi Cymdeithasol: dydd Gwener o 9:30pm tan 12:30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

 • Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor
 • Ciosg taliadau arian hunanwasanaeth

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Rhuddlan
Coetiau Postol
Rhuddlan
LL18 2UE

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 590719

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf: Maes parcio Coetiau Postol

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.