Cymorth i bobl ag anableddau neu amhariad

Gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i bobl ag anableddau a/neu amhariad.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Anableddau dysgu

Rydym yn cynnig cymorth a chyngor i bobl sydd ag anableddau dysgu.

Addasiadau i gefnogi eich annibyniaeth

Gall addasiadau i’ch cartref eich helpu os ydych yn oedrannus neu'n anabl.

Egwylion byr i blant anabl

Gall egwyl fer fod yn unrhyw beth o ychydig oriau neu wythnos neu ddwy y tro.

Bathodyn Glas

Sut i wneud cais am neu adnewyddu bathodyn glas.