Gofal ysbaid a seibiannau byr i ofalwyr

Gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael i alluogi gofalwyr i gael seibiant am ychydig oriau bob wythnos, ychydig ddiwrnodau bob mis, neu’n hirach hyd yn oed.

Services and information

Gwasanaeth eistedd traddodiadol

Dysgwch fwy am y gwasanaeth eistedd traddodiadol.

Cynllun Talebau Pontio'r Bwlch

Gwybodaeth am gynllun talebau Pontio'r Bwlch.

Gofal preswyl tymor byr

Gwybodaeth am ofal preswyl tymor byr i'r sawl syn derbyn gofal.

Gweithwyr gofal asiantaeth cartref

Gweithwyr gofal sy’n medru rhoi cefnogaeth i ofalwyr a’r rhai sy’n derbyn gofal.

Cyllidebau Cefnogi a Thaliadau Uniongyrchol

Dysgwch am gyllidebau cefnogi a thaliadau uniongyrchol.

Ymddiriedolaeth y Gofalwyr (gwefan allanol)

Dysgwch am y grantiau, cronfeydd ac elusennau a allai’ch helpu i dalu am wyliau.

Gwesty Seren (gwefan allanol)

Mae Gwesty Seren yng ngogledd Cymru’n cynnig gwyliau gyda chefnogaeth, yn bennaf i bobl gydag anableddau dysgu.

Carefree (gwefan allanol)

Mae Carefree yn elusen yn y Deyrnas Gyfunol sydd â’r nod o ddarparu cyfleoedd ar gyfer gwyliau byr i ofalwyr di-dâl, llawn-amser.

Disabled Holidays (gwefan allanol)

Porwch drwy ddetholiad o wyliau hygyrch, gan gynnwys bargeinion ar lety hunanddarpar a gwyliau holl gynhwysol yn y Deyrnas Gyfunol a thramor.

Enable Holidays (gwefan allanol)

Llety gwyliau addas i bobl â symudedd cyfyngedig mewn amrywiol leoliadau yn y Deyrnas Gyfunol a thramor.

Tourism for All (gwefan allanol)

Help i ddod o hyd i wybodaeth am wyliau hygyrch, gan gynnwys manylion llety.

Revitalise (gwefan allanol)

Seibiannau byr a gwyliau ar gyfer pobl anabl a’u gofalwyr.

Dementia Adventure (gwefan allanol)

Gwyliau i bobl â dementia a’u gofalwyr, ffrindiau a theuluoedd.

AccessAbl (gwefan allanol)

Gwybodaeth am fannau hygyrch i ymweld â hwy.