Nam ar y synhwyrau

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i bobl â nam ar y synhwyrau megis byddardod, trwm eu clyw, dallineb, nam ar eu golwg neu fyddardod-dallineb.

Services and information

Byddardod â thrwm eu clyw

Canfod pa gefnogaeth sydd ar gael i bobl byddar neu trwm eu clyw.

Dallineb a nam ar y golwg

Gwybodaeth ar y gefnogaeth sydd ar gael i bobl ddall neu â nam ar y golwg.

Byddardod-dallineb

Gwybodaeth ar y gefnogaeth ar gael i bobl sydd â chyfuniad o nam ar eu golwg a’u clyw

Bathodynnau Glas

Canfod rhagor am fathodynnau glas, gan gynnwys gwneud cais am un.

Centre of Sign Sight Sound (gwefan allanol)

Mae COS yma i wella ansawdd bywyd pobl a chynnig cydraddoldeb mynediad i bobl fyddar, a phobl â nam ar eu synhwyrau.

Sense (gwefan allanol)

Mae Sense yn cefnogi pobl i gyfathrebu a phrofi'r byd, gan gredu na ddylai unrhyw, ni waeth pa mor gymhleth yw eu hanableddau, gael eu hynysu, eu gadael allan neu beidio cyflawni eu potensial.