Cymorth i bobl sydd yn ddall fyddar

Rydym yn darparu cymorth i bobl sydd yn ddall fyddar (dall a byddar). 

Cymorth rydym yn ei ddarparu

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o gymorth i bobl sydd â nam ar y synhwyrau gan gynnwys:

Sut i dderbyn ein cymorth

Mae gennym wahanol dimau sy’n rhoi cymorth i oedolion, plant a phobl ifanc.

Cyn cysylltu ag un o’n timau, ystyriwch y wybodaeth ar y canlynol:

Cefnogaeth i Oedolion:

Am gymorth i oedolion gyda nam ar y synhwyrau (pobl sydd yn 18 ac yn hŷn) cysylltwch a’r Un Pwynt Mynediad: 

Cymorth i oedolion

Dylai oedolion (pobl dros 18 oed) sydd angen cymorth gyda nam ar y synhwyrau gysylltu â’r tîm Un Pwynt Mynediad. 

Ffoniwch ni ar 0300 4561000 yn ystod yr amseroedd isod:

  • Dydd Llun: 8:15am i 5:45pm
  • Dydd Mawrth: 8:15am i 5:45pm
  • Dydd Mercher: 8:15am i 2pm and 3pm to 5:45pm
  • Dydd Iau: 8:15am i 5:45pm
  • Dydd Gwener: 8:15am i 5:45pm
  • Dydd Sadwrn: 10am i 4pm
  • Dydd Sul: 10am i 4pm
  • Gwyliau Banc (ac eithrio Dydd Nadolig a Sul y Pasg): 10am i 4pm

Os oes angen i chi siarad â gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd mewn argyfwng tu allan i'r oriau hyn, gallwch ffonio 0345 053 3116 (mae galwadau i’r rhif hwn yn costio 2 geiniog y funud a thâl defnyddio eich cwmni ffôn).

Cysylltwch â’r tîm Un Pwynt Mynediad ar-lein

Cymorth i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed

I gael cymorth gyda nam ar y synhwyrau i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed, cysylltwch â’r tîm Teuluoedd yn Gyntaf

Cyfarpar nam ar y synhwyrau

Mae cyfarpar arbenigol ar gael i helpu pobl â nam ar y synhwyrau i fod yn annibynnol. Gall rhywfaint o’r cyfarpar gael ei ddarparu fel rhan o’ch asesiad arbenigol neu hyfforddiant adsefydlu.

Mae gennym ni hefyd Ystafell Adnoddau Synhwyraidd sy'n arddangos cyfarpar ac yn rhoi gwybodaeth a chyngor i chi am y lleoedd sy’n gwerthu eitemau arbenigol. Dim ond drwy wneud apwyntiad y gallwch chi ymweld â'r Ystafell Adnoddau. 

Sut i gael cymorth gennym ni

Cymorth gydag effaith emosiynol nam ar y synhwyrau

Mae nam ar y synhwyrau’n effeithio pobl mewn gwahanol ffyrdd, a’n nod ni yw gweithio gyda chi i'ch helpu i addasu i unrhyw newidiadau emosiynol y gallech chi fod yn eu hwynebu. 

Sut i gael cymorth gennym ni