Ffioedd a thaliadau ar gyfer Gofal Cymdeithasol Oedolion

Ffioedd a thaliadau Gofal Cymdeithasol i Oedolion o fis Ebrill 2024.

Gwasanaethau gofal a chymorth dibreswyl
Math o gofal a chymorthTȃl
Gofal cartref yr awr £26.72
Gofal nos y noson (cysgu mewn) £81.90
Canolfan dydd: diwrnod cyfan £62.00
Canolfan dydd: hanner diwrnod £31.00
Cyfleoedd gwaith: diwrnod cyfan £62.00
Cyfleoedd gwaith hanner diwrnod £31.00
Teleofal y mis £17.00
Prydau boeth y dydd £9.00

Gwasanaethau preswyl a nyrsio

Y ffi safonol ar gyfer cartrefi preswyl Sir Ddinbych yr wythnos yw £774.47.

Cartrefi gofal preifat ac anibynnol
Math o gofal a chymorthTȃl
Ffi preswyl yr wythnos £774.47
Ffi preswyl EMI yr wythnos £808.58
Ffi nyrsio yr wythnos £851.81 (dim yn cynnwys cyfraniad y Bwrdd Iechyd)
Ffi nyrsio EMI yr wythnos £920.05 (dim yn cynnwys cyfraniad y Bwrdd Iechyd)

Taliadau gohiriedig

Cyfradd llog
MisCyfradd

1 Ionawr 2024

3.43%

Costau eraill
CostTȃl
Costau sefydlu £270
Gost weinyddol flynyddol £50
Codi tal i gau £40
Costau prisio £250

Mae’r costau a’r ffioedd yn ffioedd safonol i dalu am gostau’r Cyngor wrth sefydlu a gweithredu'r Cytundeb Taliadau Gohiriedig ac maent i fod i roi syniad i chi o'r costau sydd ynghlwm. Gall y costau naill ai gael eu talu wrth iddynt godi neu gellir eu gohirio fel rhan o'r taliad gohiriedig.