Ffioedd a thaliadau ar gyfer Gofal Cymdeithasol Oedolion

Ffioedd a thaliadau Gofal Cymdeithasol i Oedolion o fis Ebrill 2023.

Gwasanaethau gofal a chymorth dibreswyl
Math o gofal a chymorthTȃl
Gofal cartref yr awr £24.00
Gofal nos y noson (cysgu mewn) £81.90
Canolfan dydd: diwrnod cyfan £59.12
Canolfan dydd: hanner diwrnod £29.56
Cyfleoedd gwaith: diwrnod cyfan £59.12
Cyfleoedd gwaith hanner diwrnod £29.56
Teleofal y mis £17.00
Prydau boeth y dydd £8.25

Gwasanaethau preswyl a nyrsio

Y ffi safonol ar gyfer cartrefi preswyl Sir Ddinbych yr wythnos yw £711.83.

Cartrefi gofal preifat ac anibynnol
Math o gofal a chymorthTȃl
Ffi preswyl yr wythnos £711.83
Ffi preswyl EMI yr wythnos £743.18
Ffi nyrsio yr wythnos £782.40 (dim yn cynnwys cyfraniad y Bwrdd Iechyd)
Ffi nyrsio EMI yr wythnos £845.12 (dim yn cynnwys cyfraniad y Bwrdd Iechyd)

Taliadau gohiriedig

Cyfradd llog
MisCyfradd

1 Ionawr 2022

3.03%

Costau eraill
CostTȃl
Costau sefydlu £270
Gost weinyddol flynyddol £50
Codi tal i gau £40
Costau prisio £250

Mae’r costau a’r ffioedd yn ffioedd safonol i dalu am gostau’r Cyngor wrth sefydlu a gweithredu'r Cytundeb Taliadau Gohiriedig ac maent i fod i roi syniad i chi o'r costau sydd ynghlwm. Gall y costau naill ai gael eu talu wrth iddynt godi neu gellir eu gohirio fel rhan o'r taliad gohiriedig.