Hawliau tramwy cyhoeddus

Mae hawliau tramwy cyhoeddus ar agor i bawb bob amser, ac yn rhoi'r hawl i chi gerdded ar draws llwybrau penodol megis ffyrdd, llwybrau neu draciau, a allai fynd drwy drefi, cefn gwlad anghysbell neu eiddo preifat. Mae rhai hawliau tramwy ar agor i farchogwyr, beicwyr a modurwyr.

Services and information

Am hawliau tramwy cyhoeddus

Gwybodaeth am hawliau tramwy cyhoeddus.

Cofrestr hawliau tramwy cyhoeddus

Dewch o hyd i hawliau tramwy cyhoeddus yn eich ardal leol.

Am hawliau tramwy cyhoeddus

Gwybodaeth am hawliau tramwy cyhoeddus.

Gorchmynion llwybr cyhoeddus

Hysbysiadau o orchmynion i newid llwybrau cyhoeddus.

Ffermio a hawliau tramwy cyhoeddus: cnydau ac aredig

Canllawiau ar gyfer perchnogion tir.

Teulu'r Cod Cefn Gwlad (Gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru)

Helpu pawb i barchu, i ddiogelu ac i fwynhau cefn gwlad.

Fforwm Mynediad Lleol Dwyrain Conwy a Sir Ddinbych

Bydd y fforwm newydd hwn yn dod ag unigolion ynghyd o'r gymuned leol i gynrychioli ystod eang o ddiddordebau a fydd yn rhoi cyngor strategol i'r Gwasanaethau Hawliau Tramwy a Chefn Gwlad.