Gorchmynion rheoli traffig

Defnyddir gorchmynion rheoli traffig (GRhT) i reoli’r modd mae traffig yn symud ar y ffyrdd. Rydym yn eu defnyddio i gyflwyno neu i newid terfynau cyflymder, systemau unffordd, cyfyngiadau parcio, safleoedd tacsi a mwy.

Mae gennym gyfnod ymgynghori o bedair wythnos cyn i ni gyflwyno GRhT, fel y gallwch fynegi eich cefnogaeth neu wrthwynebiad.

Ymgynghoriadau cyfredol