Llanelwy: maes parcio Lawnt Fowlio

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Lawnt Fowlio
Stryd Fawr Isaf
Llanelwy
LL17 0SG

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad hir.

26 lle parcio, 1 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Gallwch barcio yma am ddim ar ôl 9am.

Arhosiad hiraf yw 2 awr (2 ½ awr i ddeiliaid Bathodyn Glas), heb ddychwelyd o fewn 1 awr.

Codir taliadau rhwng 8am a 9am yn unig:

Hyd at 30 munud: £0.30
Hyd at 1 awr: £1.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804299

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.