Trwyddedau meysydd parcio arhosiad hir

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio arhosiad hir neu ger y traeth yn Sir Ddinbych yn rheolaidd, gallai trwydded barcio arbed arian i chi.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Fe gewch chi ddefnyddio trwydded barcio arhosiad hir yn y meysydd parcio hyn:

Corwen

Dinbych

Llanelwy

Llanelwy: Lawnt Fowlio

Llangollen

Prestatyn

Rhuddlan

Rhuddlan: Stryd y Senedd

Rhuthun

Y Rhyl

Os ydych chi’n dangos eich trwydded barcio’n glir yn eich cerbyd, ni fydd angen i chi brynu tocynnau talu ac arddangos i barcio yn y meysydd parcio hyn.

Sylwch, os gwelwch yn dda, nad yw trwydded barcio arhosiad hir yn golygu bod gennych chi’r hawl i barcio am ddim mewn meysydd parcio arhosiad byr yn Sir Ddinbych.

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Diweddaraf am coronafeirws

Rydym bellach yn prosesu ceisiadau am drwyddedau parcio arhosiad hir ac ar y traeth trwy ein ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd wneud cais wyneb yn wyneb mewn Siop Un Alwad, trwy'r post neu dros y ffôn i adnewyddu trwydded.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Gwneud cais am drwydded barcio

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn bydd y ffi am eich trwydded barcio arhosiad hir yn is. Mae'n gostio £57.38 am drwydded 12 mis.  

Fe gewch chi wneud cais am drwydded barcio ffi is trwy lenwi’r ffurflen gais a’i hanfon yn ôl i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Faint mae’n gostio?

Mae cost trwydded barcio arhosiad hir yn dibynnu ar gyfnod y drwydded:

  • 3 mis:  £31.30
  • 6 mis:  £57.38
  • 12 mis:  £104.34
  • 12 mis (bris rhatach): £57.38
  • 24 mis:  £193.04 

Dylech gynnwys siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch ffurflen gais. 

Mae’n costio £5 i adnewyddu trwyddedau wedi eu dwyn neu wedi mynd ar goll. 

Petaech chi’n newid eich cerbyd mae’n rhaid i chi anfon eich trwydded barcio atom ni ac fe wnawn roi un newydd i chi. Ni chodir tâl am hyn