Llangollen: maes parcio'r Pafiliwn

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Pafiliwn Genedlaethol
Llangollen
LL20 8SW

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad hir.

92 lle parcio, 3 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Mae yna bwyntiau gwefru Cerbydau Trydan ym maes parcio hwn. Fe fydd y tariff am yr offer gwefru yn cael ei arddangos ar y pwyntiau gwefru yn y maes parcio. Hefyd mae’n rhaid talu ffioedd parcio wrth ddefnyddio pwynt gwefru Cerbyd Trydan.

Mwy am Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am i 5pm.

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

30 munud: £0.30
1 awr: £1.00
3 awr: £1.50
Trwy'r dydd: £3.50

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804270

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.