Prestatyn: maes parcio Beach Road East

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Beach Road East
Prestatyn
LL19 7EY

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio glan môr.

87 lle parcio, 2 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Mis Mawrth tan fis Hydref: 7am i 11pm.

Mis Tachwedd tan fis Chwefror: 7am i 8pm.

Mae’r maes parcio ar gau dros nos.

Taliadau

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Mawrth i Hydref

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 11pm.

  • 2 awr: £2.00
  • 4 awr: £4.00
  • Trwy'd dydd: £5.00

Tachwedd i Chwefror

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 8pm.

  • 2 awr: £1.00
  • 4 awr: £1.50
  • Trwy'd dydd: £3.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804272

Mae’r maes parcio ar gau dros nos.

Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn y maes parcio hwn ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security (gwefan allanol) ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded glan môr

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.