Trwyddedau parcio glan môr

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio ger y traeth yn rheolaidd, gallai prynu trwydded barcio arbed arian i chi.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Fe gewch chi ddefnyddio’r drwydded barcio glan môr neu arhosiad hir yn y meysydd parcio hyn:

Os ydych chi’n dangos eich trwydded barcio’n glir yn eich cerbyd, ni fydd angen i chi brynu tocynnau talu ac arddangos i barcio yn y meysydd parcio hyn.

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Diweddaraf am coronafeirws

Rydym bellach yn prosesu ceisiadau am drwyddedau parcio arhosiad hir ac ar y traeth trwy ein ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd wneud cais wyneb yn wyneb mewn Siop Un Alwad, trwy'r post neu dros y ffôn i adnewyddu trwydded.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Gwneud cais am drwydded barcio

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn, ac yn byw yn Sir Ddinbych, bydd y ffi am eich trwydded glan môr yn is. Fe gewch chi wneud cais am drwydded barcio am ffi is trwy lenwi’r ffurflen gais a’i hanfon yn ôl i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Faint mae’n gostio?

Mae trwyddedau parcio glan môr yn costio £57.38 y drwydded y flwyddyn. Mae’n costio £5 i adnewyddu trwydded wedi ei dwyn neu ei cholli. 

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn, ac yn byw yn Sir Ddinbych,codir ffi is arnoch chi, sef £31.30. 

Dylech gynnwys siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch ffurflen gais.

Petaech chi’n newid eich cerbyd mae’n rhaid i chi anfon eich trwydded yn ôl atom ni ac fe wnawn ni roi un newydd i chi. Ni chodir tâl am hyn.