Prestatyn: maes parcio traeth Barkby

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Traeth Barkby
Prestatyn
LL19 7LG

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio glan môr.

215 lle parcio, 2 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am tan hanner nos.

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Mawrth i Hydref

1 awr: £1
4 awr: £3
Trwy'r dydd: £4.50

Tachwedd i Chwefror

1 awr: £0.50
4 awr: £1.00
Trwy'r dydd: £2.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804271

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded glan môr

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.