Rhuthun: maes parcio Canolfan Grefftau

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Canolfan Grefftau
Ffordd y Parc
Rhuthun
LL15 1BB

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio i ymwelwyr y Ganolfan Grefftau.

79 lle parcio.

Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Mae yna bwyntiau gwefru Cerbydau Trydan ym maes parcio hwn. Fe fydd y tariff am yr offer gwefru yn cael ei arddangos ar y pwyntiau gwefru yn y maes parcio. Hefyd mae’n rhaid talu ffioedd parcio wrth ddefnyddio pwynt gwefru Cerbyd Trydan.

Mwy am Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor o 10am i 6pm.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.