Y Rhyl: maes parcio Stryd y Cei

Maes parcio ar gau

Mae maes parcio Stryd y Cei wedi cau oherwydd gwaith amddiffyn rhag llifogydd. Ni ddisgwylir i’r maes parcio ail-agor tan 2025.

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Stryd y Cei
Y Rhyl
LL18 1UN

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio di-dal.

204 lle parcio, 17 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Gallwch barcio yn y maes parcio hwn am ddim.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.