Y Rhyl: maes parcio Stryd y Cei

Mae'r maes parcio hwn ar gau ar hyn o bryd

Bydd y maes parcio ar gau tan wanwyn 2021 tra bydd canolfan brofi COVID-19 dros dro yn cael ei osod.

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Stryd y Cei
Y Rhyl
LL18 1UN

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio di-dal.

204 lle parcio, 17 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Gallwch barcio yn y maes parcio hwn am ddim.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.