Datblygiad Gweithiwr

Rydym bob amser yn annog ein gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau i allu darparu'r gwasanaeth gorau i'n cymunedau a'n tregolion.

Services and information

E-ddysgu

Gwybodaeth am E-ddysgu.

Dysgu Cymraeg

Gwybodaeth am ddysgu Cymraeg.

Academi Wales (gwefan allanol)

Academi Wales yw’r ganolfan ragoriaeth ar gyfer arweinyddiaeth a rheoli gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Hyfforddiant a mentora

Rydym yn gallu cynnig ein gweithwyr gyfle i gael hyfforddiant a mentora gan ymarferwyr profiadol.

Cyrsiau a chymwysterau

O hyfforddiant ffurfiol yn y dosbarth, hyfforddiant arlein, seminarau a chynadleddau i gyfleoedd cysgodi gwaith a secondiad.

MindTools (gwefan allanol)

Sgiliau hanfodol ar gyfer gyrfa ragorol.