Gwella eich sgiliau digidol

Dros y blynyddoedd rydym wedi gweld datblygiadau o bob math o dechnolegau yn y gweithle yn ogystal âc adref yn ein bywydau personol.

Rydym am gefnogi ein gweithwyr i ddod yn fwy hyderus wrth weithio gyda thechnoleg ddigidol er mwyn ein paratoi ar gyfer y dyfodol.

Yn yr adran hon rydym wedi cynnwys yr holl ddolenni a allai fod o gymorth i chi beth bynnag yw eich lefel sgiliau digidol. Wrth i gyrsiau neu wybodaeth newydd ddod ar gael byddwn yn sicrhau bod rhain yn cael ei ychwanegu at y dudalen hon.

TGCh Sir Ddinbych

TGCh Sir Ddinbych (LINC) (gwefan allanol)

Cymunedau Digidol Cymru

Cymunedau Digidol Cymru (gwefan allanol)

Nod Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yw lleihau achosion o allgau digidol yn ein gwlad. Hoffem weld Cymru yn wlad lle mae gan bawb y cymhelliant, y sgiliau a’r cyfle i ddefnyddio technoleg ddigidol yn hyderus.

Sgiliau Digidol Learn my Way

Learn my way (gwefan allanol)

Mae’r wefan hon yn cynnwys dros 30 o gyrsiau am ddim a luniwyd i helpu dechreuwyr i ddatblygu sgiliau sylfaenol ar-lein – defnyddio llygoden, bysellfwrdd, sefydlu cyfrifon e-bost a defnyddio safleoedd chwilota – gan gynnig digon o gymorth i helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau digidol ymhellach.

Cefnogaeth Ddigidol HWB Dinbych

HWB Dinbych (gwefan allanol)

Facebook HWB Dinbych (gwefan allanol)

Mae HWB yn Ninbych wedi parhau â’u sesiynau cymorth digidol. Mae’r rhain ar gael ar ddydd Mercher o 10am tan 15:00pm. I archebu apwyntiad 30 munud, cysylltwch â 01745 818485.

Addysg Oedolion Cymru

Cyrsiau amrywiol ar gael.

Gyrfa Cymru

Gyrfa Cymru (gwefan allanol)

Future Learn

Future Learn (gwefan allanol)

Alison

Alison (gwefan allanol)

Open Learn

Open Learn (gwefan allanol)

Eventbrite

Eventbrite (gwefan allanol)